Кратък фирмен профил

Балканкар-Средец АД - София


Контакти

София, 1784
ж.к. Младост 1 , бл. 38А, вх. 2, ет. 2, ап. 5
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 831480288
Капитал (лв.): 2 243 926
 
 
 

Отрасъл: Производство на подемно-транспортни машини, вкл. асансьори
Общи събрания: Последно - 25.08.2020 
Предмет на дейност: Управление на финансовите ресурси, производство, сервиз, ремонт и търговия с електрокари, мотокари и друга подемно-транспортна техника, компоненти, резервни части, стоки и услуги на населението, продажба и отдаване под наем на дълготрайни материални активи/дма/ по приложен списък, след разрешение от министерството на икономиката, да извършва в страната и чужбина сделки от всякакъв вид, включително да придобива и да отчуждава в съответствие със закона недвижими и движими вещи и вещни права, ценни книги, права върху изобретения, търговски марки, ноу-хау, авторски произведения и други обекти на интелектуална собственост, да придобива права от нсякакъв вид и да задължава по всякакъв начин.
 


Новини

  стр. 1 / 12   стр.    
30.10.2015: Новите небостъргачи на София Четири гигантски кули от по над 50...
30.10.2015: Четири гигантски кули от по над 50 етажа, а по средата - лагуна....
24.11.2010: Балканкар-Средец АД - София свиква Извънредно общо събрание на...
02.07.2010: Балканкар-Средец АД - София свиква Годишно общо събрание на...
16.10.2009: Балканкар-Средец АД - Ловеч свиква Извънредно общо събрание на...
11.08.2009: Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
10.07.2009: Легендарният завод за детски обувки в Добрич ще възкръсне като...
17.03.2009: Балканкар-Средец АД - Ловеч свиква Годишно общо събрание на...
10.03.2009: Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
02.10.2008: Първият небостъргач в София ще се извиси на мястото на бившия...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 2 684 пъти
[2016: 637, 2015: 185, 2014: 85, 2013: 170, 2012: 362, 2011: 282, ... ]