Кратък фирмен профил

Тракция АД - Самуил


Контакти

Самуил, 7253
ул. Димитър Благоев 1 А
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 116052117
Капитал (лв.): 300 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на локомотиви, мотриси и вагони
Лицензи и сертификати:  Сертификат ISO 9001
Общи събрания: Последно - 15.05.2024 
Предмет на дейност: Производство и ремонт на подвижен железопътен състав, железопътна техника и друга транспортна техника и механизация; производство, възстановяване и търговия с резервни части и материали; производство и продажба на кислород; проектантска и инженерингова дейност; извършване и удостоверяване на професионално обучение с придобиване на професионална квалификация, съгласно чл.12 т.1,2 и 6 и в съответствие с чл.49а, ал.1 от закона за професионалното образование и обучение; търговия и други дейности, които не са забранени от закона.
 


Новини

  стр. 1 / 4   стр.    
07.03.2024: Вагоностроителният завод в разградско се модернизира със...
14.12.2012: Отличените работодатели за 2012 г. са: В категория:...
16.06.2011: По процедура BG161PO003-2.1.-05 „Технологична модернизация в...
22.04.2010: Тракция АД - Самуил свиква Годишно общо събрание на акционерите...
23.11.2009: Тракция АД - Самуил свиква Извънредно общо събрание на...
03.09.2009: Тракция АД - Самуил свиква Извънредно общо събрание на...
28.05.2009: 39 броя проектни предложения на стойност 97 304 725,85 лв.,...
28.05.2009: Тракция АД - Самуил свиква Годишно общо събрание на акционерите...
05.09.2008: Разградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
05.12.2007: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
 

Пълният текст на новините за фирми извън днешният борй на BIA Daily е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 2 829 пъти
[2024: 287, ... ]