Кратък фирмен профил

Софарма АД - София


Контакти

София, 1220
ул. Илиянско шосе 16
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 831902088
Капитал (лв.): 134 797 899
 
 
 

Отрасъл: Производство на лекарствени продукти
Лицензи и сертификати:  Големи данъкоплатци и осигурители Публично дружество Емитент Член на GS1
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 07.06.2019 
Продукти и услуги:
производство и търговия на лекарствени субстанции и лекарствени форми
Предмет на дейност: производство на медикаменти и химико-фармацевтични препарати, търговия в страната и в чужбина, научноизследователска дейност в областта на фитохимията, химията и фармацията.
 


Новини

  стр. 1 / 331   стр.    
10.10.2019: Софарма трейдинг АД-София (SO5) Уведомление от Софарма АД по ...
09.10.2019: „Софарма“ АД с 31% ръст на продажбите през...
08.10.2019: Софарма АД-София (3JR) Софарма АД уведомява за постигнати...
02.10.2019: Софарма трейдинг АД-София (SO5) Уведомление от Софарма АД по...
02.10.2019: Софарма АД-София (3JR) Уведомление от Огнян Донев по чл. 19 на...
02.10.2019: Софарма АД-София (3JR) Уведомление от Росица Донева по чл. 19...
30.09.2019: Софарма АД-София (3JR) Софарма АД уведомява, че на 26 септември...
30.09.2019: Софарма АД-София (3JR) Уведомление от Донев Инвестмънтс Холдинг...
30.09.2019: Софарма АД-София (3JR) Уведомление от Росица Донева по чл. 19...
27.09.2019: Софарма АД-София (3JR) Уведомление от Огнян Донев по чл. 19 на...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 14 540 пъти
[2016: 2 541, 2015: 893, 2014: 550, 2013: 1 101, 2012: 2 410, 2011: 1 701, ... ]