Кратък фирмен профил

Примагаз АД - Варна


Контакти

Варна, 9023
бул. Владислав Варненчик, бл. 222 А
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 831079085
Капитал (лв.): 1 149 860
 
 
 

Отрасъл: Производство и разпределение на газообразни горива
Лицензи и сертификати:  Разпределение на природен газ Пренос на природен газ
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 24.09.2020 
Предмет на дейност: Управление и експлоатация на разпределителни мрежи за природен газ, разпределение и снабдяване с природен газ на потребителите на разпределителните мрежи, инвестиционна дейност във връзка с развитието на разпределителните мрежи, поддържане на обектите и съоръженията от разпределителните мрежи в съответствие с техническите изисквания, както и поддържане и развитие на спомагателните съоръжения, други услуги на потребителите на разпределителните мрежи.
 


Новини

  стр. 1 / 5   стр.    
07.10.2010: Примагаз АД - Варна свиква Годишно общо събрание на акционерите...
30.01.2009: Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
10.01.2009: В заседанието на кризисния щаб към община Варна, свикан от...
13.11.2007: Шефът на "Севлиевогаз-2000" АД инж. Момчил Моччилов влезе в...
02.10.2007: Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
12.06.2007: Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
30.11.2006: 18 милиона лева ще струва прекарването на газопровод под дъното...
29.07.2005: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
22.07.2005: Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
21.06.2005: През 2004 г. "Примагаз" е продала над 7.5 млн. куб. м природен...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 578 пъти
[2016: 643, 2015: 86, 2014: 69, 2013: 139, 2012: 348, 2011: 156, ... ]