Кратък фирмен профил

Парк хотел Москва АД - София


Контакти

София, 1113
ул. Незабравка 25
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 831157463
Капитал (лв.): 12 102 392
 
 
 

Отрасъл: Хотели
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 15.05.2024 
Предмет на дейност: Хотелиерство, ресторантьорство, туроператорска, турагентска дейност, обмяна на валута, даване и приемане на депозити от други дружества, участие в други дружества, външна и вътрешна търговия, консигнационна дейност, маркетинг, реклама, лизинг, обмен на технологии и ноу-хау, информационни и консултантски услуги, инженерингови дейности, търговско-промишлено коопериране, търговско-снабдителска дейност и всякаква друга дейност, незабранена със закон.
 


Новини

  стр. 1 / 13   стр.    
18.04.2012: БДЖ стартира продажбата на дела си от 5,6% в ЗАД Алианц...
15.02.2011: Административният съд – София-град, уведомява всички...
28.04.2010: Парк хотел Москва АД - София свиква Годишно общо събрание на...
01.04.2009: Парк хотел Москва АД - София свиква Годишно общо събрание на...
20.03.2009: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
22.08.2008: Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
14.09.2007: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
11.05.2007: Съветът на директорите на "Парк-хотел "Москва" - АД, София, на...
20.11.2006: РЕШЕНИЕ № 11374 София, 20.11.2006 В ИМЕТО НА...
25.10.2006: Българска холдингова компания АД е правоприемник на...
 

Пълният текст на новините за фирми извън днешният борй на BIA Daily е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 2 251 пъти
[2024: 193, ... ]