Новини
Новини за 2006
 
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 5.VIII.2005 г. по ф. д. № 4506/99 вписа в регистъра за търговски дружества за "Диагностично-консултативен център 3 - Варна" - ЕООД, следните промени: заличава Татяна Колева Аврамова като управител и представляващ дружеството и вписва като такъв Ивелина Стойкова Василева.
Източник: Държавен вестник (18.07.2006)
 
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 2.ХI.2005 г. по ф. д. № 4506/99 вписа в регистъра за търговски дружества промяна за "Диагностично-консултативен център 3 - Варна" - ЕООД: вписва нов устав на дружеството.
Източник: Държавен вестник (17.11.2006)