Кратък фирмен профил

Конкорд Фонд - 8 Алтернативен Инвестиционен Фонд


Контакти

София, 1303
ул. Тодор Александров № 117
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 206746902
Капитал (лв.): 148 520
 
 
 

Отрасъл: Финансово посредничество, без застраховане и доброволно осигуряване
Общи събрания: Последно - 15.05.2024 
 

Не са достъпни новини.

Фирменият профил е посетен 89 пъти
[2024: 89, ... ]