Кратък фирмен профил

Магнум-Д ЕООД - София


Контакти

София, 1373
ул. Суходолска 54
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 831674421
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Търговия на едро с електрически домакински уреди и осветители, радио- и телевизионни стоки
Лицензи и сертификати:  Големи данъкоплатци и осигурители
Предмет на дейност: вътрешна и външна търговия, производство и търговия с промишлени, хранителни, селскостопански и битови стоки, посреднически и комисионерски услуги, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни лица в страната и в чужбина, пътнически и товарни транспортни услуги в страната и в чужбина, вътрешен и международен туризъм, ресторантьорство, хотелиерство и всички други търговски дейности, незабранени със закон.
 

30.04.2009: Дружеството е регистрирано в ТД "Големи данъкоплатци и...
24.09.2002: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
18.07.2000: Софийският градски съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5...
12.02.1999: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
17.12.1996: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 302 пъти
[2016: 505, 2015: 38, 2014: 26, 2013: 52, 2012: 150, 2011: 93, ... ]