Кратък фирмен профил

Декотекс АД - Сливен


Контакти

Сливен, 8800
ул. Хаджи Димитър 42, п.к. 181
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 829053852
Капитал (лв.): 15 041 610
 
 
 

Отрасъл: Производство на килими и килимени изделия
Лицензи и сертификати:  Големи данъкоплатци и осигурители Публично дружество Емитент Член на GS1
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 03.08.2020 
Предмет на дейност: Текстилна и трикотажна промишленост, производство и търговия в страната и чужбина на вълнени и тип вълнени прежди и изделия от тяx, килими и килимени изделия, подови покрития, развойна и внедрителска дейност.
 


Новини

  стр. 1 / 35   стр.    
23.10.2020: Декотекс АД-Сливен (4DE) Декотекс АД-Сливен представи...
31.08.2020: Декотекс АД-Сливен (4DE) Декотекс АД-Сливен представи...
24.08.2020: Декотекс АД-Сливен (4DE) Декотекс АД уведомява, че започва...
04.08.2020: Декотекс АД-Сливен (4DE) На проведено на 03.08.2020 г. ОСА на...
04.08.2020: Декотекс АД-Сливен (4DE) На проведено редовно ОСА от 03.08.2020...
31.07.2020: Декотекс АД-Сливен (4DE) Декотекс АД-Сливен представи...
21.07.2020: Декотекс АД-Сливен (4DE) Каппа Технолоджи АД, на основание чл....
21.07.2020: Декотекс АД-Сливен (4DE) В БФБ АД са постъпили актуализирана...
01.07.2020: Декотекс АД-Сливен (4DE) В БФБ АД са постъпили материали за...
28.05.2020: Декотекс АД-Сливен (4DE) Декотекс АД-Сливен представи...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 5 783 пъти
[2016: 1 208, 2015: 292, 2014: 166, 2013: 333, 2012: 827, 2011: 736, ... ]