Кратък фирмен профил

ТК ХОЛД АД - София


Контакти

София, 1618
бул. Цар Борис ІІІ №140
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121657705
Капитал (лв.): 8 539 384
 
 
 

Отрасъл: Управление на холдингови компании
Лицензи и сертификати:  Проспект Публично дружество Емитент
Общи събрания: Последно - 20.09.2022  Предстоящо - 22.06.2023 
Предмет на дейност: Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за ползване на патенти на дружества, в които холдинговото дружество участва; финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участва.
 


Новини

  стр. 1 / 60   стр.    
17.05.2023: ТК-ХОЛД АД-София (TCH) ТК-ХОЛД АД-София (TCH) свиква редовно...
03.05.2023: ТК-ХОЛД АД-София (TCH) ТК-ХОЛД АД-София представи тримесечен...
02.05.2023: ТК-ХОЛД АД-София (TCH) ТК-ХОЛД АД-София публикува Годишен...
30.03.2023: ТК-ХОЛД АД-София (TCH) ТК-ХОЛД АД-София публикува Годишен...
29.03.2023: Във връзка с изискванията на Делегиран Регламент (ЕС) 2017/588...
02.03.2023: ТК-ХОЛД АД-София (TCH) ТК-ХОЛД АД-София представи тримесечен...
30.01.2023: ТК-ХОЛД АД-София (TCH) ТК-ХОЛД АД-София представи тримесечен...
04.01.2023: ТК-ХОЛД АД-София (TCH) Считано от 03.01.2023 г. работата с...
29.11.2022: ТК-ХОЛД АД-София (TCH) ТК-ХОЛД АД-София представи тримесечен...
28.10.2022: ТК-ХОЛД АД-София (TCH) ТК-ХОЛД АД-София представи тримесечен...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 5 622 пъти
[2016: 2 342, 2015: 332, 2014: 128, 2013: 257, 2012: 788, 2011: 509, ... ]