Кратък фирмен профил

Адванс Терафонд АДСИЦ - София


Контакти

София, 1164
ул. Златовръх 1
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 131418187
Капитал (лв.): 85 110 091
 
 
 

Отрасъл: Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и доброволно осигуряване
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Общи събрания: Последно - 05.06.2019  Предстоящо - 09.10.2019 
Предмет на дейност: Нaбиpaнe нa cpeдcтвa чpeз издaвaнe нa цeнни книжa; пoкупкa нa нeдвижими имoти и вeщни пpaвa въpxу нeдвижими имoти, извъpшвaнe нa cтpoeжи и пoдoбpeния, c цeл пpeдocтaвянeтo им зa упpaвлeниe, oтдaвaнe пoд нaeм, лизинг или apeндa и пpoдaжбaтa им.
 

15.05.2019

Във връзка с разпоредбата на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16...
[Абонамент за BEIS]

 


Новини

  стр. 1 / 151   стр.    
18.09.2019: "Адванс Терафонд" без продажби на земя през авгус „Адванс...
17.09.2019: Адванс Терафонд АДСИЦ-София (6A6) Адванс Терафонд АДСИЦ -...
11.09.2019: III. Във връзка с т.11 от Приложение №2 (Методология за...
11.09.2019: V. Във връзка с т. 8 от Приложение №3 (Методология за...
11.09.2019: На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ АД по...
11.09.2019: На проведено заседание на Комисията по индексите към БФБ АД на...
30.08.2019: Адванс Терафонд АДСИЦ-София (6A6) В БФБ АД са постъпили...
27.08.2019: Адванс Терафонд АДСИЦ - София свиква Извънредно общо събрание на...
16.08.2019: „Адванс Терафонд“ АДСИЦ е купил през юли 620 дка земеделска земя...
16.08.2019: Адванс Терафонд АДСИЦ-София (6A6) Адванс Терафонд АДСИЦ...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 6 855 пъти
[2016: 2 001, 2015: 572, 2014: 252, 2013: 505, 2012: 1 354, 2011: 616, ... ]