Кратък фирмен профил

Краностроене инженеринг 97 АД - София


Контакти

София, 1220
ул. Пробуда 12 А
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121486290
Капитал (лв.): 52 760
 
 
 

Отрасъл: Производство на подемно-транспортни машини, вкл. асансьори
Общи събрания: Последно - 27.06.2019 
Предмет на дейност: Развойна, внедрителска, производствена, контролна, ремонтна, търговска, експортна и други дейности в областта на подемно-транспортни, строителни и пътни машини, вътрешна и външна търговия, преподавателска дейност, хотелиерски услуги, всякакви други дейности.
 

20.05.2009

Краностроене инженеринг-97 АД - София свиква Годишно общо...
[Абонамент за BEIS]

 


Новини

  стр. 1 / 3   стр.    
21.05.2019: Краностроене инженеринг 97 АД - София свиква Годишно общо...
20.05.2009: Краностроене инженеринг-97 АД - София свиква Годишно общо...
20.03.2009: Краностроене инженеринг-97 АД - София свиква Годишно общо...
12.12.2008: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
06.06.2008: Съветът на директорите на "Краностроене инженеринг - 97" - АД,...
11.05.2007: Съветът на директорите на "Краностроене инженеринг - 97" - АД,...
14.11.2006: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
21.06.2005: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
21.06.2005: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
10.06.2005: Съветът на директорите на "Краностроене инженеринг 97" - АД,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 956 пъти
[2016: 415, 2015: 28, 2014: 39, 2013: 79, 2012: 176, 2011: 87, ... ]