Кратък фирмен профил

Зена 99 АД - Добрич


Контакти

Добрич, 9300
бул. 25 септември 78
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 124133266
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на електронни лампи, тръби и други електронни елементи
Общи събрания: Последно - 13.06.2018 
Предмет на дейност: Подготовка и осъществяване на приватизационна сделка от лица по чл. 25, ал. 3 ЗППДОбП за закупуване на "Зена" - ЕАД, гр. Добрич, изкупуване на акции и управление на "Зена" - ЕАД, гр. Добрич, придобиване на акции и дялове в български и чуждестранни дружества и предприятия, производство и търговия с печатни платки, монтаж на електронни изделия, складови сделки, търговска дейност в страната и в чужбина.
 

13.04.2009

Зена 99 АД - Добрич свиква Годишно общо събрание на акционерите...
[Абонамент за BEIS]

 


Новини

  стр. 1 / 2   стр.    
14.04.2010: Зена 99 АД - Добрич свиква Годишно общо събрание на акционерите...
13.04.2009: Зена 99 АД - Добрич свиква Годишно общо събрание на акционерите...
13.04.2009: Зена 99 АД - Добрич свиква Годишно общо събрание на акционерите...
15.05.2007: Съветът на директорите на "ЗЕНА - 99" - АД, Добрич, на основание...
18.04.2006: Съветът на директорите на "Зена - 99" - АД, Добрич, на основание...
12.07.2005: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
17.05.2005: Съветът на директорите на "ЗЕНА 99" - АД, Добрич, на основание...
25.05.2004: Съветът на директорите на "ЗЕНА 99" - АД, Добрич, на основание...
07.03.2003: Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
12.11.2002: Съветът на директорите на "Зена 99" - АД, Добрич, на основание...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 596 пъти
[2016: 172, 2015: 45, 2014: 28, 2013: 56, 2012: 87, 2011: 74, ... ]