Захарни заводи АД-Горна Оряховица (3Z9) В БФБ АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на... още
 Германската "Костал" откри нова база в Пазарджик с 1200 работни места Германската компания Kostal откри в... още
 Български Транспортен Холдинг АД-Пловдив (6B2) Български Транспортен Холдинг АД-Пловдив представи копие от... още
 Холдинг Нов Век АД-София (6N31) Във връзка с настъпване на плащане на част от главницата /амортизация/ по... още
 Дружествата от животозастраховането с брутна премия от над 383 млн. Лева Брутно записаната премия на... още
 Най-голямото стартъп състезание раздаде 1 млн. долара награден фонд Общ награден фонд с безпрецедентен в... още
 Ежедневен бюлетин Капиталов пазар
Пълен преглед на корпоративните новини (само за абонати)
 Бизнес Индустрия Капитали
Ежедневно издание за финансови, стопански и корпоративни новини
 
21.05: ГБС Плевен АД - София
21.05: Грийнтрейд АД - София
21.05: Аква Куул АД - София
21.05: БСЕ АД - Бургас
21.05: Бусофт Инженеринг АД - Бургас
21.05: ЗММ-Победа АД - Сливен
21.05: Рилапласт АД - Самоков
21.05: Рьопке АД - София
21.05: К.А.М.П. Консулт ЕАД - София [Несъстоятелност]
21.05: КВ-Консулт ЕАД - Пловдив
 

Полезни връзки


 Отраслови анализи
Развитие на производството, вноса и износа в България по браншове
 REFA-Германия - Фирмено обучение
Квалификационни курсове "Организация и управление на фирмата и оптимизация на производствените процеси" с международно признат REFA-сертификат
 Български институт за външна търговия БИВТ
Курсовете и семинарите предлагани от БИВТ са предназначени за мениджъри, предприемачи и професионалисти имащи желание да подобрят своите знания и умения в областта на външната търговия
 Публикация на годишни финансови отчети
Едновременна публикация в "Бизнес Индустрия Капитали" и представяне в Българска Стопанска Камара
 OditorBG.com
Web-портал на регистрираните одитори - дейност, контакти, доклади за прозрачност
 
  24.05: Национален празник на Българската писменост
26.05: Избори за Европейски парламент
30.05: Годишно ОСА на СФБ Капиталов пазар АД
01.06: Ден на детето
06.06: 140 години от откриването на Българска народна банка
11.06: Професионален празник на икономистите в България
16.06: 11 години от въвеждането на XETRA в БФБ-София АД
28.06: 28 юни 1914 г. - учредително събрание на Софийска фондова борса
01.07: 22 г. Валутен борд в България
05.07: 20 г. от деноминирането на българския лев
15.07: 25 години ЧПГ Банкер
 
Информационната система за българските предприятия (BEIS) включва информация на български и английски език за най-важните 40000 действащи български предприятия.

Профайлът на всяка фирма включва седалище, отрасъл, предмет на дейност, управители, акционери и участия в други дружества, финансови данни и основни финансови показатели, борсови котировки, предстоящи общи събрания, прес-дайджест. Информацията се актуализира ежедневно с данни от официални регистри и публични източници, избрани ежедневни и периодични издания, фондовата борса, собствена информация, представена от включените в BEIS фирми.
 Избери предприятие в BEIS, направи собствен рейтинг

Търсите производители на определен продукт, търсите фирма която предлага услуга, искате да се свържете с търговците на едро?
 Намери кой предлага търсеният от теб продукт/услуга

 

Последни финансови данни

 Топлофикация Враца ЕАД - Враца
 ТЕЦ Марица 3 АД - Димитровград
 Параходство Българско речно плаване АД - Русе
 Корадо България АД - Стражица
 Елхим Искра АД - Пазарджик
 Чайкафарма - Висококачествените лекарства АД - София
 Асенова крепост АД - Асеновград
 Кораборемонтен завод Одесос АД - Варна
 Проучване и добив на нефт и газ АД - София
 Гипс АД - Кошава
 Булгарплод София АД - София
 Лавена АД - Шумен