Кратък фирмен профил

Каскада ООД - Царацово


Контакти

Царацово, 4204
Извън регулация 7 (Складова и производствена база)
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 115813726
Капитал (лв.): 200 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на полимери в първични форми
Лицензи и сертификати:  Сертификат ISO 14001 Сертификат ISO 9001
Продукти и услуги:
Търговия и рециклиране на полимери - Полипропилен, Полиетилен НН, Полиетилен ВН, Полистирол, Полиамид, Мастербачи, Оцветители, Адитиви и др.
Международен и вътрешен транспорт.
Предмет на дейност: Търговия и рециклиране на полимери, извършване на международен автомобилен транспорт, туроператорска и турагентска дейност в страната и чужбина, търговско представителство и посредничество, xотелиерство и ресторантъорство, комисионни, спедиционни и превозни сделки в страната и чужбина, внос и износ на xранителни и промишлени стоки, търговия на едро и дребно с твърди, течни и газообразни горива и други продукти, обмяна на чуждестранни парични средства в брой, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид в страната и чужбина, покупка или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, организиране на счетоводно отчитане и съставяне на финансови отчети, извършване на всякакъв вид дейност и услуги, незабранени със закон.
 

24.02.2004

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл...
[Абонамент за BEIS]

 

24.02.2004: Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 476 пъти
[2016: 331, 2015: 63, 2014: 50, 2013: 100, 2012: 294, 2011: 190, ... ]