Кратък фирмен профил

Фар АД - София


Контакти

София, 1505
ул. Буная 16, ет. 2, ап. 5
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 102225858
Капитал (лв.): 2 500 000
 
 
 

Отрасъл: Консултации и други услуги по стопанската дейност и управлението
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Член на БФБ
Общи събрания: Последно - 02.09.2003  Предстоящо - 09.09.2019 
Предмет на дейност: Производство, търговия, съхранение и преработка на земеделска продукция, както и всяка друга дейност, чието извършване не е забранено от закона.
 

03.06.2005

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
[Абонамент за BEIS]

 


Новини

  стр. 1 / 5   стр.    
02.08.2019: Фар АД - София свиква Годишно общо събрание на акционерите на...
27.06.2019: Във връзка с подадено заявление по чл. 18, ал. 1 от Част III...
24.06.2019: В БФБ АД е постъпило заявление за допускане до търговия на...
03.10.2008: Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
05.10.2007: Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
11.10.2005: Ямболският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
07.10.2005: Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
08.07.2005: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
03.06.2005: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
21.05.2004: Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 382 пъти
[2016: 99, 2015: 10, 2014: 21, 2013: 43, 2012: 57, 2011: 44, ... ]