Кратък фирмен профил

Компютест АД - София


Контакти

София, 1592
ул. 5009 - та №10
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121704838
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Други спомагателни дейности в сухопътния транспорт
Общи събрания: Последно - 13.06.2018 
Предмет на дейност: Сертификационни, контролни и свързаните с експлоатацията и безопасността на движението изпитвания на транспортната техника, агрегати, възли и детайли, научноизследователска, развойна и внедрителска дейност, производство на автоматизирано оборудване и специализирани транспортни средства, търговия в страната и в чужбина, всякакви други дейности, незабранени със закон.
 

17.06.2005

Съветът на директорите на "Компютест" - АД, София, на основание...
[Абонамент за BEIS]

 


Новини

  стр. 1 / 3   стр.    
23.10.2009: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
14.05.2009: Компютест АД - София свиква Годишно общо събрание на акционерите...
14.05.2009: Компютест АД - София свиква Годишно общо събрание на акционерите...
21.09.2007: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
01.06.2007: Съветът на директорите на "Компютест" - АД, София, на основание...
27.10.2006: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
19.05.2006: Съветът на директорите на "Компютест" - АД, София, на основание...
24.01.2006: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
17.06.2005: Съветът на директорите на "Компютест" - АД, София, на основание...
20.07.2004: Съветът на директорите на "Компютест" - АД, София, на основание...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 663 пъти
[2016: 198, 2015: 22, 2014: 31, 2013: 63, 2012: 130, 2011: 62, ... ]