"Ксела" е инвестирала 36 млн. евро в България за четвърт век Над 36 млн. евро е инвестирала германската... още
 КЦМ подготвя нова мащабна инвестиция КЦМ подготвя нов мащабен инвестиционен проект, който ще се осъществи... още
 Ежедневен бюлетин Капиталов пазар
Пълен преглед на корпоративните новини (само за абонати)
 Бизнес Индустрия Капитали
Ежедневно издание за финансови, стопански и корпоративни новини
 
22.05: Валина АД - Пловдив
22.05: ГБС Бургас АД - София
22.05: Билд кънстракшън АД - София
22.05: АСИ Главпроект АД - София
22.05: Български фонд за дялово инвестиране АД - София
22.05: И АР Джи Капитал - 3 АДСИЦ - София
22.05: Кристална вода АД - София
22.05: Инфрасис ЕООД - София [Несъстоятелност]
22.05: Интер еър ЕАД - София [Производство по несъстоятелност]
22.05: Пазарджик Български търговски мениджмънт АД - Пазарджик
 

Полезни връзки


 Отраслови анализи
Развитие на производството, вноса и износа в България по браншове
 REFA-Германия - Фирмено обучение
Квалификационни курсове "Организация и управление на фирмата и оптимизация на производствените процеси" с международно признат REFA-сертификат
 Български институт за външна търговия БИВТ
Курсовете и семинарите предлагани от БИВТ са предназначени за мениджъри, предприемачи и професионалисти имащи желание да подобрят своите знания и умения в областта на външната търговия
 Публикация на годишни финансови отчети
Едновременна публикация в "Бизнес Индустрия Капитали" и представяне в Българска Стопанска Камара
 OditorBG.com
Web-портал на регистрираните одитори - дейност, контакти, доклади за прозрачност
 
  24.05: Национален празник на Българската писменост
26.05: Избори за Европейски парламент
30.05: Годишно ОСА на СФБ Капиталов пазар АД
01.06: Ден на детето
06.06: 140 години от откриването на Българска народна банка
11.06: Професионален празник на икономистите в България
16.06: 11 години от въвеждането на XETRA в БФБ-София АД
28.06: 28 юни 1914 г. - учредително събрание на Софийска фондова борса
01.07: 22 г. Валутен борд в България
05.07: 20 г. от деноминирането на българския лев
15.07: 25 години ЧПГ Банкер
 
Информационната система за българските предприятия (BEIS) включва информация на български и английски език за най-важните 40000 действащи български предприятия.

Профайлът на всяка фирма включва седалище, отрасъл, предмет на дейност, управители, акционери и участия в други дружества, финансови данни и основни финансови показатели, борсови котировки, предстоящи общи събрания, прес-дайджест. Информацията се актуализира ежедневно с данни от официални регистри и публични източници, избрани ежедневни и периодични издания, фондовата борса, собствена информация, представена от включените в BEIS фирми.
 Избери предприятие в BEIS, направи собствен рейтинг

Търсите производители на определен продукт, търсите фирма която предлага услуга, искате да се свържете с търговците на едро?
 Намери кой предлага търсеният от теб продукт/услуга

 

Последни финансови данни

 Топлофикация Враца ЕАД - Враца
 ТЕЦ Марица 3 АД - Димитровград
 Параходство Българско речно плаване АД - Русе
 Корадо България АД - Стражица
 Елхим Искра АД - Пазарджик
 Чайкафарма - Висококачествените лекарства АД - София
 Асенова крепост АД - Асеновград
 Кораборемонтен завод Одесос АД - Варна
 Проучване и добив на нефт и газ АД - София
 Гипс АД - Кошава
 Булгарплод София АД - София
 Лавена АД - Шумен