Кратък фирмен профил

Софарма трейдинг АД - София


Контакти

София, 1756
ул. Лъчезар Станчев 5, Софарма Бизнес Тауърс, сграда А, ет. 12
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 103267194
Капитал (лв.): 32 905 009
 
 
 

Отрасъл: Търговия на едро с фармацевтични, медицински и ортопедични изделия
Лицензи и сертификати:  Големи данъкоплатци и осигурители Публично дружество Сертификат ISO 9001 Емитент
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 02.06.2017 
Предмет на дейност: Търговия на едро и дребно с лекарствени средства и санитарохигиенни материали; транспортна и спедиционна дейност; покупка, строителство, обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; всички други тьрговски сделки, незабранени от закона. чужбива на всякакьв вид стопанска дейност, незабранена от закона.
 


Новини

  стр. 1 / 61   стр.    
23.04.2018: Хаосът в Търговски регистър спъна общите събрания на още две...
12.04.2018: Софарма трейдинг АД-София (SO5) Софарма трейдинг АД уведомява,...
02.04.2018: Софарма трейдинг АД-София (SO5) Софарма Трейдинг АД уведомява...
02.04.2018: Софарма трейдинг АД-София (SO5) Софарма трейдинг АД-София...
09.03.2018: На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ-София АД...
02.03.2018: Софарма трейдинг АД-София (SO5) Софарма трейдинг АД-София ...
01.03.2018: Софарма трейдинг АД-София (SO5) Информация за част от...
19.02.2018: Софарма трейдинг АД-София (SO5) Софарма трейдинг АД-София...
12.02.2018: Софарма трейдинг АД-София (SO5) Уведомление от Софарма АД по...
02.02.2018: Софарма трейдинг АД-София (SO5) Поради техническа грешка в...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 6 086 пъти
[2016: 914, 2015: 391, 2014: 173, 2013: 346, 2012: 934, 2011: 792, ... ]