Кратък фирмен профил

Софарма трейдинг АД - София


Контакти

София, 1756
ул. Лъчезар Станчев 5, Софарма Бизнес Тауърс, сграда А, ет. 12
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 103267194
Капитал (лв.): 32 905 009
 
 
 

Отрасъл: Търговия на едро с фармацевтични, медицински и ортопедични изделия
Лицензи и сертификати:  Големи данъкоплатци и осигурители Публично дружество Сертификат ISO 9001 Емитент
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 02.06.2017 
Предмет на дейност: Търговия на едро и дребно с лекарствени средства и санитарохигиенни материали; транспортна и спедиционна дейност; покупка, строителство, обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; всички други тьрговски сделки, незабранени от закона. чужбива на всякакьв вид стопанска дейност, незабранена от закона.
 


Новини

  стр. 1 / 56   стр.    
08.11.2017: Софарма трейдинг АД-София (SO5) Комисията за защита на...
08.11.2017: КЗК разреши на "Софарма трейдинг" да придобие "Фармастор"...
07.11.2017: Софарма трейдинг АД-София (SO5) Уведомяваме, че на 3 ноември...
07.11.2017: Софарма АД-София (3JR) На основание чл. 100к., ал. 1, от ЗППЦК...
03.11.2017: Софарма трейдинг АД-София (SO5) Във връзка с решението за...
01.11.2017: Софарма трейдинг АД-София (SO5) Софарма трейдинг АД-София ...
30.10.2017: Софарма трейдинг АД-София (SO5) Софарма Трейдинг АД информира...
17.10.2017: Софарма трейдинг АД-София (SO5) Информация относно лекарствени...
04.10.2017: Софарма трейдинг АД-София (SO5) Уведомление от Огнян Донев по...
03.10.2017: Във връзка с разпоредбата на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 5 907 пъти
[2016: 735, 2015: 391, 2014: 173, 2013: 346, 2012: 934, 2011: 792, ... ]