Кратък фирмен профил

Гарант 5 ООД - Пловдив


Контакти

Пловдив, 4000
бул. Княгиня Мария Луиза 14
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 115149855
Капитал (лв.): 100 000
 
 
 

Отрасъл: Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и доброволно осигуряване
Предмет на дейност: Пpидoбивaнe и упpaвлeниe нa дялoви учacтия, кoнcултaции нa дpужecтвa oтнocнo кaпитaлoвaтa им cтpуктуpa, пpoмишлeнa cтpaтeгия и cвьpзaни c тoвa вьпpocи, кaктo и кoнcултaции и уcлуги oтнocнo пpeoбpaзувaнe нa дpужecтвa и cдeлки пo пpидoбивaнe нa пpeдпpиятия, кoнcултaции oтнocнo пopтфeйлни инвecтиции, фaктopинг, кoмиcиoннa и мapкeтигoвa дeйнocт, тьpгoвcкo пpeдcтaвитeлcтвo и пocpeдничecтвo нa бьлгapcки и чуждecтpaнни лицa, вьтpeшнa и вьншнa тьpгoвия, вcякaкви дpуги нeзaбpaнeни oт зaкoнa cдeлки.
 


Новини

  стр. 1 / 3   стр.    
13.09.2017: "Стара планина холд" планира да отпише "Фазан" от борсата След...
08.10.2015: Старият акционерен пъзел в Българска роза АД бе заменен от...
27.02.2015: Гарант – 5 ООД е увеличило дела си в Българска роза АД Карлово...
11.06.2008: Постъпила е следната информация от Елхим Искра АД-Пазарджик...
21.09.2007: Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
12.04.2007: Пазарната капитализация на Стара планина холд стигна 73 млн....
21.01.2005: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 233,...
29.10.2004: Ямболският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
13.02.2004: С Решение на Софийски ГС от 09/02/2004 год., са вписани следните...
26.01.2004: Гарант 5 ООД-София е придобило акции от капитала на: - Стара...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 159 пъти
[2016: 47, 2015: 15, 2014: 21, 2013: 43, 2012: 58, 2011: 1, ... ]