Кратък фирмен профил

Агро поа инвест АД - Сливен


Контакти

Сливен, 8800
ул. Стефан Караджа 5
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 119066766
Капитал (лв.): 8 019 186
 
 
 

Отрасъл: Консултации и други услуги по стопанската дейност и управлението
Общи събрания: Последно - 14.06.2018 
Предмет на дейност: Франчайзинг и извършване на всякакъв вид услуги, обусловени от договор за франчайзинг, предоставяне на ноу-хау, маркетингови и рекламни услуги, счетоводни услуги, консултантска дейност, закупуване или наемане на имоти, земеделска техника и инвентар, мпс, продажба или отдаване под наем, разработване на инвестиционни проекти, строителна и предприемаческа дейност, преустройства, ремонт, модернизация и реконструкция, обзавеждане, оборудване и поддръжка на недвижими имоти, придобиване, използване и сделки с права, върху търговски, колективни, сертификатни марки, марки за услуги и всякакви обекти на интелектуалната собственост, лицевзионни сделки, инвестиране в нови технологии, разработване, патентоване и сделки с права върху изобретения, полезни модели и промишлен дизайн, придобиване и арендоване на земеделска земя, както и извършване на услуги в областта на селското стопанство, информационна дейност и обучение, търговско посредничество и представителство, агентство и комисионерство, лизинг, транспортни услуги и услуги със строителна механизация, земеобработка, производство на земеделска продукция, зърнени храни, семена, разсад и други, производство, заготовка и търговия на посевен и посадъчен материал, както и всякакви сделки, разрешени от закона.
 


Новини

  стр. 1 / 19   стр.    
11.01.2012: Свиком ЕООД дължи на община Сливен 270 хиляди лв, вторият...
20.11.2009: Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231,...
06.01.2009: Мелничен Комплекс - Сливен АД - Сливен свиква Годишно общо...
05.12.2007: Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
13.11.2007: Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
26.06.2007: Съветът на директорите на "Мелничен комплекс - Сливен" - АД,...
27.06.2006: Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231,...
09.05.2006: Надзорният съвет на "Мелничен комплекс - Сливен" - АД, Сливен,...
13.01.2006: Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
04.10.2005: Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 176 пъти
[2016: 221, 2015: 114, 2014: 67, 2013: 134, 2012: 315, 2011: 124, ... ]