Кратък фирмен профил

Лесил 98 АД - Силистра


Контакти

Силистра, 7500
Западна индустриална зона
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 118040544
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и доброволно осигуряване
Общи събрания: Последно - 12.07.2019 
Предмет на дейност: Участие в приватизационни сделки от лицата по чл. 25, ал. 3 ЗППДОбП, производство и търговия със стоки в първоначален, преработен или обработен вид с промишлено и потребителско значение, вкл. селскостопанска продукция, транспортни услуги по превоз на пътници и товари в страната и в чужбина (след лицензиране), търговско представителство и посредничество, всякакви стопански дейности, незабранени със закон.
 


Новини

  стр. 1 / 2   стр.    
24.10.2006: Силистренският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
02.12.2005: Съветът на директорите на "Лесил - 98" - АД, Силистра, на...
12.04.2005: Съветът на директорите на "Лесил - 98" - АД, Силистра, на...
08.06.2004: Съветът на директорите на "Лесил - 98" - АД, Силистра, на...
03.10.2003: Съветът на директорите на "Лесил - 98" - АД, Силистра, на...
22.02.2002: Силистренският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
10.07.2001: Съветът на директорите на "Лесил - 98" - АД, Силистра, на...
10.07.2001: "Лесил - 98" - АД, Силистра, на основание чл. 251, ал. 4 ТЗ...
16.01.2001: Министерството на транспорта и съобщенията взе над 23.2 млн. лв....
22.12.2000: Съветът на директорите на "Лесил - 98" - АД, Силистра, на...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 673 пъти
[2016: 302, 2015: 40, 2014: 44, 2013: 89, 2012: 133, 2011: 31, ... ]