Кратък фирмен профил

Енергостроймонтаж-инженеринг АД - Белене


Контакти

Белене, 5930
ул. България 65-67
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 114116076
Капитал (лв.): 106 570
 
 
 

Отрасъл: Цялостно строителство на сгради и строителни съоръжения
Лицензи и сертификати:  Регистриран строител Сертификат ISO 14001 Сертификат ISO 9001 Сертификат OHSAS 18001
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 31.01.2018  Предстоящо - 20.06.2018 
Предмет на дейност: Изключително участие в приватизацията на "ЕСМ - ПС - Б" - АД, Белене, комплексно изпълнение на сгради, инженерни обекти в страната и в чужбина, ремонт и реконструкция на обекти, производство и продажба на инертни материали, бетони, метални заготовки, варови разтвори и др., проучване и внедряване на нови технологии в строителството, инженерингова дейност и маркетинг в строителството, предприемачество, технически надзор в строителството, търговия, други незабранени със закон дейности.
 


Новини

  стр. 1 / 3   стр.    
19.07.2010: Енергостроймонтаж-инженеринг АД - Белене свиква Извънредно общо...
01.03.2010: Енергостроймонтаж-инженеринг АД - Белене свиква Годишно общо...
15.06.2009: Енергостроймонтаж-инженеринг АД - Белене свиква Годишно общо...
12.12.2008: Свищовският районен съд на основание чл. 562 ГПК по повод...
24.07.2008: Съветът на директорите на "ЕНЕРГОСТЮЙМОНТАЖ-ИНЖЕНЕРИНГ" АД гр....
14.08.2007: Съветът на директорите на "Енергостроймонтаж - инженеринг" - АД,...
25.01.2007: До месец май 2007 г. ще бъде завършен изборът на българските...
07.11.2006: Съветът на директорите на "Енергостроймонтаж - Инженеринг" - АД,...
04.11.2005: Съветът на директорите на "Енергостроймонтаж - Инженеринг" - АД,...
02.11.2004: Съветът на директорите на "Енергостроймонтаж - Инженеринг" - АД,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 767 пъти
[2016: 147, 2015: 36, 2014: 39, 2013: 79, 2012: 148, 2011: 88, ... ]