Кратък фирмен профил

Илина 98 АД - София


Контакти

София, 1231
ул. Петър Панайотов 12
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121730690
Капитал (лв.): 759 463
 
 
 

Отрасъл: Търговия на дребно в неспец. магазини с разнообразни стоки
Общи събрания: Последно - 16.11.2018 
Предмет на дейност: Търговия на едро и дребно с хранителни и други стоки, тържищни сделки, отдаване под наем на имотите, включени в капитала на дружеството, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон.
 


Новини

  стр. 1 / 3   стр.    
19.07.2010: Илина - 98 АД - София свиква Годишно общо събрание на...
27.10.2006: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
27.10.2006: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
04.11.2005: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
19.04.2005: Надзорният съвет на "Илина 98" - АД, София, на основание чл. 223...
29.06.2004: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
29.06.2004: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
21.03.2003: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
21.11.2001: Столичната общинска агенция за приватизация на основание § 11,...
14.09.2001: . - Управителният съвет на "Илина 98" - АД, София, на основание...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 695 пъти
[2016: 281, 2015: 72, 2014: 48, 2013: 97, 2012: 164, 2011: 30, ... ]