Кратък фирмен профил

Партньори АД - Костинброд


Контакти

Костинброд, 2230
ул. София 9
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121739209
Капитал (лв.): 1 724 490
 
 
 

Отрасъл: Производство на други хранителни продукти, некласифицирани другаде
Лицензи и сертификати:  Производител на храни Сертификат HACCP Член на GS1
Общи събрания: Последно - 18.06.2019 
Предмет на дейност: Вътрешна и външна търговия, посредничество, представителство и агентство на местни и чуждестранни лица, производство и реализация на промишлени стоки, стоки за бита и селскостопанска продукция, комисионна и консигнационна дейност.
 


Новини

  стр. 1 / 4   стр.    
23.01.2019: Шеф на прикритие раздава почивки на подчинените си в...
18.12.2015: "Олинеза" в примката на братоубийствена война Фабриката за...
28.05.2009: Партньори АД - Костинброд свиква Годишно общо събрание на...
08.08.2008: Съветът на директорите на "Партньори" - АД, Костинброд, на...
16.11.2007: Община Костинброд на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е...
03.08.2007: Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 14,...
17.07.2007: Съветът на директорите на "Партньори" - АД, София, на основание...
10.07.2007: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
10.07.2007: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 14,...
06.06.2006: Съветът на директорите на "Партньори" - АД, Костинброд, на...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 375 пъти
[2016: 465, 2015: 92, 2014: 44, 2013: 89, 2012: 196, 2011: 152, ... ]