Кратък фирмен профил

Старком холдинг АД - Етрополе


Контакти

Етрополе, 2170
бул. Руски 191
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121610851
Капитал (лв.): 66 900 000
 
 
 

Отрасъл: Управление на холдингови компании
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Общи събрания: Последно - 31.03.2016 
Предмет на дейност: Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества, в които дружеството участва, финансиране на дружества, в които дружеството участва, всякаква друга стопанска дейност, незабранена със закон и при спазване на специалния ред за нейното извършване.
 


Новини

  стр. 1 / 19   стр.    
02.01.2018: „Еврохолд“ увеличи капитала си с 47 млн. лв. Публичният холдинг...
19.12.2017: Еврохолд България АД-София (4EH) Уведомление по чл.19, пар.3 от...
13.12.2017: Еврохолд България АД-София (4EH) Уведомление по чл.19, пар.3 от...
30.11.2017: Старком холдинг АД-Етрополе (S28H) Старком холдинг АД-Етрополе...
30.11.2017: Старком холдинг АД-Етрополе (S28H) Старком холдинг АД-Етрополе ...
15.11.2017: Облигациите на Старком холдинг АД формират половината оборот на...
02.11.2017: "Еврохолд" търси 52.4 милиона лева от пазарите Комисията за...
31.10.2017: Старком холдинг АД-Етрополе (S28H) Старком холдинг АД-Етрополе ...
16.10.2017: Старком холдинг АД-Етрополе (S28H) Уведомление относно...
05.10.2017: Старком холдинг АД-Етрополе (S28H) Във връзка с настъпване на...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 498 пъти
[2016: 367, 2015: 170, 2014: 106, 2013: 212, 2012: 532, 2011: 76, ... ]