Кратък фирмен профил

Старком холдинг АД - Етрополе


Контакти

Етрополе, 2170
бул. Руски 191
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121610851
Капитал (лв.): 6 900 000
 
 
 

Отрасъл: Управление на холдингови компании
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Общи събрания: Последно - 31.03.2016 
Предмет на дейност: Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества, в които дружеството участва, финансиране на дружества, в които дружеството участва, всякаква друга стопанска дейност, незабранена със закон и при спазване на специалния ред за нейното извършване.
 


Новини

  стр. 1 / 18   стр.    
18.09.2017: Еврохолд България АД-София (4EH) Уведомление по Регламент 596...
13.09.2017: Еврохолд България АД-София (4EH) Уведомление по Регламент 596...
31.08.2017: Старком холдинг АД-Етрополе (S28H) Старком холдинг АД-Етрополе...
31.08.2017: Старком холдинг АД-Етрополе (S28H) Старком холдинг АД-Етрополе ...
01.08.2017: Старком холдинг АД-Етрополе (S28H) Старком холдинг АД-Етрополе ...
30.06.2017: Старком холдинг АД-Етрополе (S28H) Уведомление по чл.19, пар.3...
01.06.2017: Старком холдинг АД-Етрополе (S28H) Старком холдинг АД-Етрополе...
01.06.2017: Старком холдинг АД-Етрополе (S28H) Старком холдинг АД-Етрополе ...
29.05.2017: Старком холдинг АД-Етрополе (S28H) Старком холдинг АД-Етрополе...
11.05.2017: Старком холдинг АД-Етрополе (S28H) На основание чл. 65, ал. 2...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 423 пъти
[2016: 292, 2015: 170, 2014: 106, 2013: 212, 2012: 532, 2011: 76, ... ]