Кратък фирмен профил

Текстилец АД - Хасково [Ликвидация]


Контакти

Хасково, 6300
бул. Съединение 62
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 126142164
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Търговия на дребно в неспец. магазини с разнообразни стоки
Общи събрания: Последно - 08.03.2019  Предстоящо - 27.06.2019 
Предмет на дейност: Покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, стоков контрол и всякаква друга дейност, незабранена със закон.
 


Новини

  стр. 1 / 3   стр.    
12.09.2013: Съдия изпълнител обяви за публична продан първата мандра...
05.10.2010: Текстилец АД - Хасково свиква Годишно общо събрание на...
06.10.2009: Съветът на директорите на ”Текстилец“ – АД, Хасково, на...
24.04.2009: Хасковският окръжен съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
22.08.2008: Съветът на директорите на "Текстилец" - АД, Хасково, на...
15.05.2007: Съветът на директорите на "Текстилец" - АД, Хасково, на...
23.05.2006: Съветът на директорите на "Текстилец" - АД, Хасково, на...
18.11.2005: Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
11.10.2005: Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
07.06.2005: Съветът на директорите на "Текстилец" - АД, Хасково, на...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 672 пъти
[2016: 286, 2015: 33, 2014: 28, 2013: 56, 2012: 98, 2011: 48, ... ]