Кратък фирмен профил

Ню Бояна ЕХ 3 ЕООД - София


Контакти

София, 1000
ул. Кумата 84
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 202628397
Капитал (лв.): 2
 
 
 

Отрасъл: Производство на кино- и видеофилми
Предмет на дейност: Предоставяне на комплексни услуги, свързани с филмопроизводство и производство на всякакви аудио-визуални произведения, консултантски услуги, сделки с недвижими имоти, агентство, комисионерство, представителство, покупко-продажба на всякакви видове стоки, износ, внос или всякаква друга дейност, позволена от закона.
 

Не са достъпни новини.