Кратък фирмен профил

Тошел Со. АД - София


Контакти

София, 1278
ж.к. Бенковски, Оралица 29
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 204620698
Капитал (лв.): 10 053 300
 
 
 

Отрасъл: Производство на електрическа енергия
Общи събрания: Последно - 17.06.2019 
Предмет на дейност: Производство и търговия на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници. покупка и продажба на машини, съоръжения и обзавеждане за енергийно производство, покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален или обработен вид, производство на стоки с цел продажба, комисионна, складова, търговско представителство или посредничество, превозна, сделки с интелектуална собственост, както и осъществяването на всяка друга дейност, разрешена от закона.
 

Не са достъпни новини.