Кратък фирмен профил

Поливаленти ЕАД - София


Контакти

София, 1505
ул. Богдан , 11
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 204370675
Капитал (лв.): 1 224 930
 
 
 

Отрасъл: Производство на изделия от пластмаси за строителството
Общи събрания: Последно - 10.08.2018 
Предмет на дейност: Производство и дистрибуция на пластмасови изделия от полимери, тръби за вода, газ и канал от полиетилен, полипропилен, рvс, фитинги и арматура, участие в търговски дружества в страната и чужбина, трансфер на технологии и ноу-хау, вътрешна и външна търговия, както и всички други дейности незабранени от закона.
 

Не са достъпни новини.