Кратък фирмен профил

Ню Бояна Вибурно ЕООД - София


Контакти

София, 1616
местност Киноцентър Бояна
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 201492186
Капитал (лв.): 10
 
 
 

Отрасъл: Производство на кино- и видеофилми
Предмет на дейност: Организация, управление и представителство във връзка с извършване на строителство и строително-монтажни работи, включително на временни и постоянни декори, управление и координация на проектиране, разрешаване и извършване на строителство и строително-монтажни работи, комисионна дейност, дейност по поддръжка и управление на недвижими имоти, рекламна дейност. дружеството може да извършва и всякакви други дейности, разрешени от българското законодателство при съобразяване и спазване на всякакви лицензионни, регистрационни или други изисквания.
 

Не са достъпни новини.