Кратък фирмен профил

Бг Ленд Ко АД - Варна


Контакти

Варна, 9000
ул. Н. Й. Вапцаров 3, ет. 4, ап. 8
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 205650534
Капитал (лв.): 205 000
 
 
 

Отрасъл: Строителство на пътища, самолетни писти и спортни терени
Предмет на дейност: Покупко-продажба на недвижими имоти, хотелиерски, туристически, ресторантъорски, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги; вещни права върху недвижими имоти; извършване на строежи, подобрения и обзавеждане с цел предоставянето им за управление; дизайн, покупко-продажба на стоки в първоначален, преработен и обработен вид; сделки с интелектуална собственост, производство, съхранение и търговия със селскостопанска продукция, транспортна дейност; търговско представителство и посредничество, спедиционни и превозни сделки, лицензионни сделки, представителство и посредничество, валутни сделки; и всички останали дейности, разрешени от законите на Р. България.
 

14.08.2019: Добре познатите строителни фирми в надпревара за свежи 460 млн....
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати