Кратък фирмен профил

Теди Кам ЕООД - Бургас


Контакти

Бургас, 8000
Лазур, бл. 153, вх. А, ет. 2, ап. 1Б
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 202798442
Капитал (лв.): 5
 
 
 

Отрасъл: Дейности на туроператори и туристически агенции; спомагателни туристически дейности, некласифицирани другаде
Предмет на дейност: Хотелиерство, ресторантъорство, туроператорска дейност и туристическа агентска дейност, предоставяне на допълнителни туристически услуги - резервации, настаняване, обмяна, транспортни услуги, екскурзоводски услуги, културно - развлекателна и спортна дейност, уреждане на делови срещи, симпозиуми, конференции, изложби и обслужването им, покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, транспортни услуги, складови и лицензионни сделки, сделки с интелектуална собственост, xотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, лизингови сделки и образователни услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, посредничество при информация на работа в страната и чужбина / след снабдяване с лиценз за съответните дейности, за които се изисква такъв/, както и всички други незабранени със закон търговски сделки
 

Не са достъпни новини.