Кратък фирмен профил

ЕСИ Транспорт АД - Ботевград


Контакти

Ботевград, 2140
ул. Пенчо Славейков No 37, ет. 2
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 204010524
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Търговия на едро и търговско посредничество, без търговия с автомобили и мотоциклети
Предмет на дейност: Превоз на пътници и товари в страната и чужбина; спедиторска дейност; покупко-продажба и отдаване под наем на недвижими имоти и транспортни средства; лизингова дейност и всякаква друга дейност, незабранена от закона.
 

Не са достъпни новини.