Кратък фирмен профил

Бон Тур-БГ ООД - Варна


Контакти

Варна, 9000
ул. Братя Шкорпил 26 А, ет. 3, офис 13
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 201282889
Капитал (лв.): 2
 
 
 

Отрасъл: Дейности на туроператори и туристически агенции; спомагателни туристически дейности, некласифицирани другаде
Лицензи и сертификати:  Туристически агент Туроператор
Предмет на дейност: Вътрешен и международен туризъм, туроператорска и турагентска дейност, хотелиерство, ресторантьорство, кафетерии, комплексни увеселителни, развлекателни, транспортни и туристически услуги, чартиране на български и чуждестранни авиокомпании, търговска и външнотърговска дейност, представителство и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица, маркетинг, рекламно-информационна и посредническа дейност, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство, както и всички други дейности, незабранени от закона.
 

Не са достъпни новини.