Кратък фирмен профил

Батон Транспорт България ЕООД - София


Контакти

София, 1606
ул. Пенчо Славейков 4, ет. 4, ап. ОФИС 5
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 202283385
Капитал (лв.): 50
 
 
 

Отрасъл: Дейности на агенции, свързани с превоз на товари
Предмет на дейност: Логистика, вътрешен и международен транспорт, както и всякакви други дейности, незабранени от закона.
 

Не са достъпни новини.