Кратък фирмен профил

Металайн ЕАД - София


Контакти

София, 1528
гара Искър, ул. Димитър Пешев 4
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 203872244
Капитал (лв.): 391 160
 
 
 

Отрасъл: Счетоводни и одиторски дейности, данъчни консултации
Предмет на дейност: Предоставяне на комплексни счетоводни услуги, в т.ч. организиране на счетоводно отчитане и съставяне на финансови отчети, съхраняване на счетоводна информация, предоставяне на услуги по подпомагане на бизнеса, както и всяка друга дейност, която не е забранена от закона
 

Не са достъпни новини.