Кратък фирмен профил

Тип ООД - Видин


Контакти

Видин, 3700
ж.к. Бонония, бл. 29, вх. Б, ап. 2
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 200347377
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Търговия на дребно с автомобилни горива и смазочни материали
Предмет на дейност: Вътрешна и външна търговия със селскостопанска продукция, промишлени и непромишлени стоки и изделия, с части за селскостопански машини и продукти на интелектуалната собственост, производство и търговия с химически продукти и материали, посредническа и комисионна дейност, търговско представителство, услуги за бита, пренавиване на ел.двигатели и мотори, производство на хранителни стоки, мляко и млечни изделия, инвестиционна, инженерингова, проектантска и строителни дейности, рекламна, импресарска и издателска дейности, транспорт и спедиция, включително и международни, ресторантъорство, хотелиерство и туризъм, производство и преработка на промишлени и непромишлени стоки и изделия, автотенекеджийска и сервизна дейност, проекто-конструкторска дейност, търговска дейност с нефтени деривати и газ, заложна търговия, счетоводни услуги, търговия със злато, благородни метали и скъпоценни камъни и всякаква друга дейност, незабранена от нормативните актове на рбългария./лицензионните дейности ще се извършват след издаване на съответния лиценз/.
 

Не са достъпни новини.