Кратък фирмен профил

Тора инвест АД - Хасково


Контакти

Хасково, 6300
ул. Беласица 33
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 203373469
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Търговско посредничество с разнообразни стоки
Общи събрания: Последно - 24.07.2019 
Предмет на дейност: Покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален вид, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни сделки и бартерни сделки, международно-транспортни сделки, вътрешно и външно търговска дейност, експорт, импорт, търговско представителство и посредничество, производство на всякакъв вид стоки за бита и промишлеността, всякакъв вид услуги за населението, както и всяка друга, незабранена от закона дейност.
 

Не са достъпни новини.