Кратък фирмен профил

Добрев Трейд ООД - София


Контакти

София, 1582
ж.к. Дружба, бл. 308, вх. А, ет. 3, ап. 8
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 202235586
Капитал (лв.): 100
 
 
 

Отрасъл: Производство на мляко и млечни продукти, без сладолед
Предмет на дейност: Външна, вътрешна, комисионна, консигнационна и оказионна търговия, внос-износ, бартерни сделки, специфични външнотърговски операции, реекспорт, маркетинг, лизинг, ноу-хау, рекламна и импресарска дейност, магазинна мрежа, хотелиерство, ресторантъорство, кафетерия, международен туризъм, транспортна дейност, международна спедиция, автосервизни услуги, проектиране, инвестиране и строителство, производство, търговия и услуги във всички области, които не са забранени от закона.
 

21.09.2017: Веригата за бързо хранене "Макдоналдс" в България афишира...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати