Кратък фирмен профил

Топлофикация Русе ЕАД - Русе


Контакти

Русе, 7009
ул. ТЕЦ - Изток 1
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 117005106
Капитал (лв.): 28 349 152
 
 
 

Отрасъл: Производство и разпределение на топлинна енергия
Лицензи и сертификати:  Големи данъкоплатци и осигурители Произв. на топлинна енергия Пренос на топлинна енергия Сертификат ISO 27001 Емитент
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 18.12.2018 
Предмет на дейност: Производство на електрическа и топлинна енергия, комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, пренос на топлинна енергия, поддръжка и експлоатация на газопроводи ниско налягане и други дейности и услуги, обслужващи основната дейност, както и всякаква друга незабранена от закона дейност.
 


Новини

  стр. 1 / 42   стр.    
15.02.2019: Топлофикация-Русе ЕАД-Русе (T0F1) В БФБ е постъпил доклад по...
31.01.2019: Топлофикация-Русе ЕАД-Русе (T0F1) Топлофикация-Русе ЕАД-Русе...
31.01.2019: Топлофикация-Русе ЕАД-Русе (T0F1) Топлофикация-Русе ЕАД-Русе ...
27.12.2018: На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ АД по...
20.12.2018: Топлофикация-Русе ЕАД-Русе (T0F1) На проведено ОСO от...
05.12.2018: Топлофикация-Русе ЕАД-Русе (T0F1) В БФБ АД са постъпили...
03.12.2018: Ковачки си уреди още 1.3 млн. лв. от студения резерв На 29...
21.11.2018: Топлофикация-Русе ЕАД-Русе (T0F1) Във връзка с девето дължимо...
21.11.2018: В БФБ АД е постъпило уведомление от “Топлофикация Русе” ЕАД...
21.11.2018: Топлофикация-Русе ЕАД-Русе (T0F1) На основание чл. 73, ал. 2...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 4 749 пъти
[2016: 494, 2015: 201, 2014: 94, 2013: 189, 2012: 454, 2011: 465, ... ]