Кратък фирмен профил

Ленно АД - София


Контакти

София, 1000
бул. Мария Луиза 2, ет. 5
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 203217465
Капитал (лв.): 1 300 000
 
 
 

Отрасъл: Финансов лизинг
Лицензи и сертификати:  Член на ЦД
Общи събрания: Последно - 07.01.2019 
Предмет на дейност: Финансов лизинг; гаранционни сделки; парично брокерство; придобиване на вземания по кредити и друга форма на финансиране (факторинг, форфетинг и други); придобиване на участия в кредитна институция или в друга финансова институция; отпускане на заеми със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства.
 

22.07.2015: Ако все още не сте чували за компанията ТНК Кепитъл Мениджмънт...
20.07.2015: НК Кепитъл Мениджмънт АД е дружество, вписано като финансова...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати