Кратък фирмен профил

Слънчев ден АД - Варна


Контакти

Варна, 9006
к.к. Св. Константин и Елена
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 813095508
Капитал (лв.): 11 326 296
 
 
 

Отрасъл: Хотели и мотели с ресторант
Лицензи и сертификати:  Големи данъкоплатци и осигурители Публично дружество Туристически агент Туроператор Емитент
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 31.05.2017 
Предмет на дейност: Вътрешен и межународен стопански туризъм; хотелиерски услуги; обществено хранене; балнолечение; комплексно обслужване на конгреси, симпозиуми, конференции, спортни прояви, транспортни услуги; обслужване на плавателни съдове; развлекателни игри; търговия.
 


Новини

  стр. 1 / 30   стр.    
27.10.2017: Слънчев ден АД-Варна (3JP) Слънчев ден АД-Варна представи...
27.07.2017: Слънчев ден АД-Варна (3JP) Слънчев ден АД-Варна представи...
06.06.2017: Слънчев ден АД-Варна (3JP) На проведено редовно ОСА от...
18.05.2017: Слънчев ден АД-Варна (3JP) Поради липса на кворум, свиканото за...
05.05.2017: 11 БГ плажа с пет звезди за качество 11 български плажа...
27.04.2017: Слънчев ден АД-Варна (3JP) Слънчев ден АД-Варна представи...
12.04.2017: Слънчев ден АД-Варна (3JP) В БФБ-София АД са постъпили...
29.03.2017: "Слънчев ден" с ръст на приходите през 2016 г., но все още e на...
28.03.2017: Слънчев ден АД-Варна (3JP) Слънчев ден АД-Варна публикува...
31.01.2017: Слънчев ден АД-Варна (3JP) Слънчев ден АД-Варна представи...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 4 917 пъти
[2016: 416, 2015: 241, 2014: 140, 2013: 280, 2012: 605, 2011: 774, ... ]