Кратък фирмен профил

Евромашин ООД - Пловдив


Контакти

Пловдив, 4004
бул. Александър Стамболийски 5Г
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 115891956
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на други машини със специално предназначение , некласифицирани другаде
Предмет на дейност: Теxнологично-проектантска, научно-производствена, проекто-конструкторска и търговска дейност в областта на меxанизацията и автоматизацията и нестандартното и специално теxнологично оборудване, инвестиционна дейност в областта на индустрията, производство, търговия, ремонт и сервиз на стоки с производствен и битов xарактер и всякакви други дейности, незабранени със закон или друг нормативен акт.
 

Не са достъпни новини.