Кратък фирмен профил

Хилара АД - Пловдив


Контакти

Пловдив, 4003
ул. Георги Трингов 3
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 202566629
Капитал (лв.): 3 000 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на други машини със специално предназначение , некласифицирани другаде
Общи събрания: Последно - 14.01.2019 
Предмет на дейност: Производство и разработка на машини, търговска дейност в страната и чужбина, внос и износ; покупка на стоки и други вещи с цел тяхната препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки собствено производство, комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейности и дейности по търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни лица на всички разрешени от закона стоки за бита и широко потребление; транспортна дейност - превоз на товари и хора, след получаване на необходимото разрешение по надлежен ред; туристически, рекламни, информационни, програмни и импресарски услуги; рекламна дейност, включително изготвяне и разпространяване на рекламни продукти; строителство, реконструкции, обзавеждане на недвижима собственост с цел отдаване под наем, лизинг или аренда и/или последващата им продажба; интериорен дизайн; сделки с интелектуална собственост; маркетинг, представителство, посредничество и извършване на сделки с недвижима собственост; консултантска дейност и извършване на всички други дейности и услуги, които не противоречат на законите на република българия.
 

Не са достъпни новини.