Кратък фирмен профил

Адастра България ЕООД - София


Контакти

София, 1407
ул. Атанас Дуков No 32
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 175397143
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Издаване на стандартен софтуер
Предмет на дейност: Предоставяне на софтуер и разработване на софтуерни продукти; консултантски услуги в областта на софтуера и хардуера; лизинг и отдаване под наем на движими вещи и стоки; покупка на стоки с цел тяхната препродажба и продажба; посреднически услуги.
 

20.06.2016: Софтуерната карта на София Районите на "Бизнес парк",...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати