Кратък фирмен профил

Ес Джей Строй АД - София


Контакти

София, 1606
ул. Владайска 75, вх. А, ет. 4
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 203260464
Капитал (лв.): 100 000
 
 
 

Отрасъл: Цялостно строителство на сгради и строителни съоръжения
Лицензи и сертификати:  Регистриран строител
Общи събрания: Последно - 14.01.2019 
Предмет на дейност: Покупка на стоки и вещи в страната и чужбина с цел препродажба първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; извършване на превозни сделки със собствени и наети превозни средства; извършване на спедиционни сделки; извършване на складови сделки. извършване на различни видове услуги - в т.ч. хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, проектантски, импресарски, консултантски, търговско представителство, извършване на комисионни сделки; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; извършване на лизингови и франчайзингови сделки.
 

10.03.2014: В края на април трябва да е готова сградата на РИС-центъра в...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати