Кратък фирмен профил

Ризърв Кепитал АДСИЦ - София [Ликвидация]


Контакти

София, 1000
ул. "Уилям Гладстон" No 11, ет. 3, ап. 8
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 202313818
Капитал (лв.): 650 000
 
 
 

Отрасъл: Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и доброволно осигуряване
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Общи събрания: Последно - 27.08.2018  Предстоящо - 03.01.2019 
Предмет на дейност: Набиране на парични средства чрез издаване на ценни книжа и инвестиране на набраните средства във вземания /секюритизация на вземания/, покупко-продажба на вземания.
 


Новини

  стр. 1 / 9   стр.    
27.11.2018: Ризърв кепитал АДСИЦ-София /в ликвидация/ (R8I) В БФБ АД са...
29.08.2018: Ризърв кепитал АДСИЦ-София /в ликвидация/ (R8I) На проведено...
26.07.2018: Ризърв кепитал АДСИЦ-София /в ликвидация/ (R8I) В БФБ АД са...
10.07.2018: Ризърв кепитал АДСИЦ-София /в ликвидация/ (R8I) В БФБ-София АД...
02.05.2018: Ризърв кепитал АДСИЦ-София /в ликвидация/ (R8I) На проведено...
30.03.2018: Ризърв кепитал АДСИЦ-София /в ликвидация/ (R8I) В БФБ-София АД...
02.01.2018: Ризърв кепитал АДСИЦ-София /в ликвидация/ (R8I) На проведено...
20.11.2017: Ризърв кепитал АДСИЦ-София /в ликвидация/ (R8I) В БФБ-София АД...
07.11.2017: Ризърв кепитал АДСИЦ-София /в ликвидация/ (R8I) Дружеството...
20.10.2017: На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ-София АД...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати