Кратък фирмен профил

Глоубъл Мейнтенънс ООД - София


Контакти

София, 1517
ж.к. Суха река, бл. 68, вх.А, ап.5
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 831480594
Капитал (лв.): 12 000
 
 
 

Отрасъл: Други спомагателни дейности във въздушния транспорт
Предмет на дейност: Покупка на стоки и други с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, комисионна, лизингова, спедиционна, посредничество и представителство, xотелиерство, туризъм, рекламна, информация, теxническо обслужване, ремонтно-възстановителни работи и модификация на самолети, двигатели и компоненти, водене на експлоатационна-теxническа документация, учебна и тренировъчна дейност.
 

Не са достъпни новини.