Кратък фирмен профил

Интелигентни трафик системи ЕАД - София


Контакти

София, 1421
бул. Арсеналски 11, ателие 2
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 201988199
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Търговия на едро и търговско посредничество, без търговия с автомобили и мотоциклети
Общи събрания: Последно - 06.12.2018 
Предмет на дейност: Дизайн, разработка и производство на технологични компоненти;дизайн, разработка, интеграция и управление на продукти и системи за събиране на такси за използване на пътища в ръчна, електронна, еднолентова или многолентова конфигурация; консултации и предлагане на решения за стационарни, преносими или мобилни системи за сигурност базирани на видео и лазерно сканиращи технологии; консултиране, внедряване и управление на електронни системи за събиране на такси; консултиране, внедряване и управление на цялостни продукти и системи за управлението на градската среда в това число схеми за събиране на такси, паркиране и достъп до зони; търговско представителство; търговия с технологични компоненти и системи; всяка друга, незабранена от закона дейност.
 

Не са достъпни новини.